Impozite si taxe - 2018

Pentru anul 2018, persoana ce detine o locuinta inproprietate la data de 31 decembrie 2017, datoreaza pentru aceeasi cladire, un impozit, ce se calculeaza influentat de trei parametrii:

a) o crestere semnificativa a bazei de impozitareaferente unei suprafete de 1 metru patrat de constructie,la suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codulfiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatiisi de vechimea constructiei, insa observam ca va fi ocrestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prinmajorarea valorii de referinta aferenta unui metru patrat deconstructie. Aceasta majorare de impozit este obligatoriepentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sapastreze actuala cota de impunere.

b) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentialesunt intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiindstabilita de Consiliul local. Daca ne raportam strict doar laprocentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor despecialitate din cadrul autoritatii publice locale sa apliceimpozite cel putin duble.

c) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopulfolosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta sedesfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o

societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica cepractica o activitate independenta sau este sediul declaratpentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatiefamiliala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal.Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana lanivelul de 13 ori fata de nivelul actual.


Daca locuinta a fostachizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referintadeterminata chiar de Codul fiscal, pornind de la o sumade 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sadepaseasca si de 20 de ori nivelul actual.
- Apar doua situatii particulare, ce trebuie mai bine analizate,respectiv ce se intelege in mod real prin activitateeconomica, deoarece notiunea fiscala este doar de a realiza

furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata,si daca doar o parte din aceasta locuinta, sa zicem doar ocamera dintr-un apartament este locatia unde se desfasoaraactivitatea economica.

- Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorulne prezinta ca fiind o diferenta intre a presta servicii si a fi olocuinta rezidentiala, doar decontarea cheltuielilor cuintretinerea si utilitatile, conform art. 459 alin. (3) lit. b) dinCodul fiscal.

- Intrebarile de substanta sunt: daca in aceasta locuintaexista doar sediul oficial al unei societati, sau sediul oficial alunui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in altalocatie, se datoreaza un impozit majorat?

- In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foartemulti factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatiisau criteriul de recunoastere a acelei activitati independenteeste chiar detinerea acestui spatiu.

- Daca in incinta acelei locuinte, cunoastem cu certitudine caintr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restullocuintei este folosit chiar cu o destinatie rezidentiala, inacest cazimpozitarea este mixta, in sensul ca impozitulmajorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere,iar pentru restul locuintei, se va calcula si datora un impozitcu cota redusa.

- Foarte important: in calitate de persoana fizica proprietaral unei locuinte, doar in cazul in care in aceasta sedesfasoara si activitati economice, trebuie sa depuna la

Directia de specialitate a autoritatii locale, o declaratiespeciala, conform art. 495 lit. a) din Codul fiscal.

- Consideram necesar ca acest temei normativ sa ilprezentam, pentru o mai buna edificare a faptului ca nu totiproprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numaicei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie mixta,dupa cum urmeaza: "Art. 495. - In vederea stabiliriiimpozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, se stabilesc urmatoarele reguli:

Societatile ce detin in proprietate o constructie vor depune o declaratie speciala de impunere, pentruconstructiile existente in patrimoniu la data de 31 decembrie 2017. Persoanele juridice ce detin constructii platesc in anul 2018 un impozit pe cladiri astfel:

a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cotaeste intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila aconstructiei;

b) pentru constructiile nerezidentiale, cota este intre 0,2% si1,3% din valoarea impozabila a constructiei. 


Stiri Imopedia: