Impozite si taxe - 2019

Pentru anul 2019, persoana ce detine o locuinta in proprietate la data de 31 decembrie 2018, datoreaza pentru aceeasi cladire un impozit ce se calculeaza in functie de trei parametri:

a) o crestere semnificativa a bazei de impozitare aferente unei suprafete de 1 mp de constructie, la suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatii si de vechimea constructiei, insa observam ca va fi ocrestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin majorarea valorii de referinta aferente unui metru patrat de constructie. Aceasta majorare de impozit este obligatorie pentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sa pastreze actuala cota de impunere;

b) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentiale variaza intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiind stabilita de Consiliul Local. Daca ne raportam strict doar la procentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor de specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa aplice impozite cel putin duble;

c) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopul folosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta se desfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica ce practica o activitate independenta sau este sediul declarat pentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatie familiala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre 0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal. Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana la nivelul de 13 ori fata de nivelul actual.


Daca locuinta a fost achizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5 ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinta determinata chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma de 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458 alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sa depaseasca si de 20 de ori nivelul actual.

Apar doua situatii particulare ce trebuie analizate in profunzime, respectiv ce se intelege in mod real prin activitate economica, deoarece notiunea fiscala este doar aceea de a realiza furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata, inclusiv daca doar o parte din aceasta locuinta - sa zicem doar o camera dintr-un apartament - este locatia unde se desfasoara activitatea economica.

Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorul subliniaza ca exista o diferenta intre a presta servicii si a fi o locuinta rezidentiala doar la decontarea cheltuielilor cu intretinerea si utilitatile, conform art. 459, alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

Intrebarile de substanta sunt: daca in aceasta locuinta exista doar sediul oficial al unei societati sau sediul oficial al unui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in alta locatie, se datoreaza un impozit majorat?

- In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foarte multi factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatii sau criteriul de recunoastere a acelei activitati independente este chiar detinerea acestui spatiu.

- Daca in incinta acelei locuinte cunoastem cu certitudine ca intr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restul locuintei este folosit chiar cu o destinatie rezidentiala, in acest caz impozitarea este mixta, in sensul ca impozitul majorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere, iar pentru restul locuintei se va calcula si datora un impozit cu o cota redusa.

Foarte important: in calitate de persoana fizica, proprietarul unei locuinte doar in cazul in care in aceasta se desfasoara si activitati economice trebuie sa depuna la Directia de specialitate a autoritatii locale o declaratie speciala, conform art. 495, lit. (a) din Codul fiscal.

- Consideram necesar ca acest temei normativ sa il prezentam pentru o mai buna edificare a faptului ca nu toti proprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numai cei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie mixta, dupa cum urmeaza: "Art. 495. - In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017, se stabilesc urmatoarele reguli:

Societatile ce detin in proprietate o constructie vor depune o declaratie speciala de impunere, pentru constructiile existente in patrimoniu, la data de 31 decembrie 2017. Persoanele juridice ce detin constructii platesc in anul 2018 un impozit pe cladiri astfel:

a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cota este intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila a constructiei;

b) pentru constructiile nerezidentiale, cota este intre 0,2% si1,3% din valoarea impozabila a constructiei." 


Stiri Imopedia: