EVALUAREA INTREPRINDERILOR

Pentru evaluarea intreprinderilor, documentele necesare sunt:

 • actul constitutiv al societatii;
 • prezentarea scurta a societatii (inclusiv istoric);
 • bilanturile contabile si balantele aferente pe ultimii 3 ani;
 • balanta contabila (analitica) la data evaluarii;
 • situatia creditelor, gajurilor si ipotecilor la data de referinta;
 • lista mijloacelor fixe la data de referinta;
 • investitiile in curs (suma platita, data platii);
 • asigurari ale mijloacelor fixe si personalului;
 • litigiile la data de referinta in calitate de parat si reclamant;
 • situatia clientilor si a furnizorilor – top 10 (client/furnizor-valoare);
 • firme concurente;
 • sisteme de asigurare a calitatii; personal – numar de salariati pe categorii de varsta si de pregatire (inclusiv litigii cu personalul, daca exista);
 • previziuni privind activitatea societatii – bugetul de venituri si cheltuieli pe urmatorii cinci ani (daca exista);
 • lista propunerilor de investitii pe urmatorii 5 ani (daca exista).
Derulează în sus