OUG NR 52/2016

Conform acestei ordonante pentru credite persoane fizice, va putem efectua raportul de evaluare pentru orice institutie finantatoare (BANCI, IFN-uri)

Art. 81. – (1) La evaluarea unui bun imobil sunt utilizate standardele de evaluare obligatorii adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România.
(2) Creditorii se asigura ca evaluarea unui bun imobil se realizeaza de catre evaluatori autorizati, independenti, membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.
(3) Evaluarea se comunica de catre evaluator consumatorului si creditorului, pe hartie sau pe un alt suport durabil, de comun acord stabilit.
(4) Creditorii pastreaza un exemplar al evaluarii pe toata durata derularii contractului de credit.
Art. 82. – (1) Competenta evaluatorilor din punct de vedere profesional se realizeaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Creditorii se asigura ca evaluatorii sunt independenti in raport cu procesul de acordare a creditului, astfel incat sa se asigure o evaluare impartiala si obiectiva.
Art. 83. – (1) Consumatorul are dreptul sa aleaga daca evaluarea este realizata de un evaluator angajat/remunerat de creditor sau este realizata de un alt evaluator.
(2) In cazul in care consumatorul decide ca evaluarea sa fie realizata de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul sa aleaga intre un evaluator dintr-o lista propusa de creditor de cel putin 15 evaluatori si orice alt evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), evaluarea se realizeaza in baza unui contract de prestari servicii de evaluare incheiat cu consumatorul.
(4) In cazul in care creditorii solicita un raport standard de evaluare, acestia comunica evaluatorului ales de consumator formatul standard, fara intarziere nejustificata.
(5) Creditorul informeaza consumatorii, in scris, odata cu inmanarea FEIS, cu privire la drepturile prevazute la alin. (1)-(4).

OUG NR 52/2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Derulează în sus